Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/doctorc/public_html/_common/functions_cms.php on line 544
Doctor Coins
 
»  Home   »  Contact  »  Favorite


In categoriile:
Medalii - Moldova [1772-1859]
Medalii - Alexandru Ioan Cuza [1859-1866]
Medalii - Carol I [1866-1914]
Jassy ... Jasi ... Iasi
Jetoane
Medalii & Plachete
Ilustrate & CP
Fotografii de epoca
Medicina in Numis
Regina Maria & Crucea Rosie
Medalii & Plachete
Societati de Caritate
Jetoane
Medalii straine acordate medicilor romani
Ordine & Decoratii
Insigne
Fotografii & Documente
Carnete de Crucea Rosie
SNR - sectiunea IASI
Trecut, Prezent si Viitor
Membri
Realizari Medalistice
Persoane de Contact
Pagini personale
Banderole de Trabucuri
Carti de Vizita
Antiques & Arta
Medalii si Plachete dedicate Pompierilor
Evenimente
2007 - 24 Ianuarie - IASI
2005 - 3 Decembrie - IASI
2005 - 12 Octombrie - Botosani
2007 - 19 Mai - Cluj Napoca
2007 - Noiembrie - Barlad
2011 - 12 noiembrie - IASI
Bibliofil
Monografii & Cataloage
Articole publicate
Med Fila Collection
Societatea Romana de Cruce Rosie
Societati de Caritate
Stampile Speciale
Carti Postale Publicitare
Vigniete

Textul:    

2002 - Personalitati ale Iasului in Imagini Medalistice

"Personalitati ale Iasului in Imagini Medalistice"

autor: Adone Cumpatescu

Editira Junimea Iasi, 2002

„De peste trei decenii, așa cum se întâmplă de obicei, acest intelectual ieșean, prea puțin cunoscut și apreciat chiar în orașul său, și-a urmărit cu obstinație idealul de cunoaștere. A adâncit studiul medaliei până la acel nivel în care granița dintre specialistul profesionist și pasionatul amator nu mai poate fi recunoscută. Cu alte cuvinte, a adăugat competența tenacității colecționarului.
.........................................................
De multe ori am afirmat că o cultură poate fi comparată cu o construcție piramidală și că în măsura în care zidirea respectivă are o bază mai solidă și mai extinsă, cu atât mai mult ea are și posibilitatea să-și înalțe mai sus piscurile. Dacă pe de-o parte, nu știm unde timpul - etern și imparțial judecător - va plasa cartea de față în ansamblul edificiului, suntem convinși, pe de alta, că ea va rămâne încastrată în el.”

Iași, 22 februarie, 2002
Prof. univ. asociat., doctor în numismatică VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA
(din prefața la volumul Personalități ale Iașului în imagini medalistice)

„Iașul culturii merita să i se dăruiască o astfel de carte exemplară, construită în termenii exactitudinii și însemnată cu picături de suflet pe fiecare pagină.”
(Ion Țăranu, consilier cultural la Ambasada României din Republica Moldova)

„Cartea se recomandă singură, dovedind metodă de documentare, perseverență și mai ales multe cunoștințe despre medalistică.”
(Aurică Smaranda, Secretar general al SNR)

„Trecând peste unele goluri de informație (la care autorul nici nu era obligat), trebuie să apreciem seriozitatea, rigoarea comentariilor, care deschid noi perspective asupra unei epoci sau a unei personalități. În atari condiții, volumul următor, O istorie a Iașului în imagini medalistice, nu poate decât să fie așteptat cu încredere și interes.”
(Liviu Papuc, Despre ieșeni...și altfel, Convorbiri literare, iunie, 2003)

„Personalități ale Iașului în imagini medalistice e... salba de medalii pe care conștiința Iașului o aștepta de mult restituită și, de ce nu, și medalia turnată în cuvânt, pe care, cu prisosință, o și merită.”
(Ion Chiriac, O salbă de medalii turnată în cuvânt, Revista română, martie 2003, pag. 17)

„Lumea medalisticii, în sine, cuprinde întâmplări de mare frumusețe, în sensul creativității, dar și date despre asaltul neaveniților, precum în toate domeniile, de altfel, despre erori și inadvertențe, limpezite de autor cu acribie documentaristică și pertinentă analiză.”
(Constantin Ilie, Chipuri pe medalii, Radio România, nr 314, pag .22)


CUPRINS

PREFAȚĂ
DIN PARTEA AUTORULUI
ABREVIERI BIBLIOGRAFICE ȘI ABREVIERI SPECIALE

CAPITOLUL I.1. DOMNITORI ȘI OAMENI POLITICI
Alexandru cel Bun
Ștefan cel Mare
Bogdan al III-lea
Petru Rareș
Alexandru Lăpușneanu
Ion Vodă cel Viteaz
Petru Șchiopul
Mihai Viteazul
Ieremia Movilă
Vasile Lupu
Mihail Gr. Sturdza
D. A. Sturdza
P. P. Carp
Grigore Trancu – Iași
Corneliu Zelea Codreanu

CAPITOLUL I.2. PERSONALITĂȚI DIN VREMEA UNIRII PRINCIPATELOR
Alexandru Ioan Cuza
Anastasie Panu și Vasile Sturza
Mihail Kogălniceanu
Costache Negri
Elena Cuza

CAPITOLUL I.3. REGI, REGINE, PRINCIPI, PRINCIPESE
Regele Carol I și a două capitală a țării, orașul Iași
Regina Elisabeta – Carmen Sylva
Regele Carol al II-lea

CAPITOLUL II. PERSONALITĂȚI ALE CULTURII ȘI ARTEI
Grigore Ureche
Miron Costin
Dimitrie Cantemir
Veniamin Costache
Gheorghe Asachi
Theodor Codrescu
Vasile Alecsandri
Mihai Eminescu
Ion Creangă
Veronica Micle
Titu Maiorescu
Iosif Naniescu
Bogdan Petriceicu Hasdeu
Nicolae Iosif Camilli
Octav Băncilă
Ștefan Dimitrescu
Nicolae Tonitza
Mihail Sadoveanu

CAPITOLUL III. OAMENI DE ȘTIINȚĂ
Ion Ionescu de la Brad
George Assaky
Ernest Juvara
Alexandru Slătineanu
Francisc Iosif Rainer
C. I. Parhon
Mihai Ciucă
Petru Condrea
Ștefan Procopiu
Gr. T. Popa
Șt. S. Nicolau

CAPITOLUL IV. FII AI LOCULUI SAU FOȘTI DISCIPOLI AI ȘCOLII IEȘENE
Spiru Haret
Emil Racoviță
Nicolae Iorga
Dimitrie Gusti
Henri Coandă
Cezar Petrescu
Gheorghe Bănciulescu
Theodor Burghele
Corneliu Baba
George Emil Palade
Emil Condurachi
Sergiu Celibidache
Nicolae Labiș

CAPITOLUL V. PERSONALITĂȚI DE EXCEPȚIE ÎN IAȘII VREMURILOR DE RESTRIȘTE (1916-1918)
Regele Ferdinand I
Regina Maria
I. I. C. Brătianu
Ion Cantacuzino
George Enescu
De Saint Aulaire
Henri Berthelot
Robert de Flers
Mareșali ai României

CAPITOLUL VI. PASAGERI PRIN VIAȚA IAȘULUI
Doctor Carpel Lippe
Gheorghe Tattarescu
Constantin Dissescu
Hariclea Hartulari Darclée
George Bacovia
Nicolae Titulescu
Vespasian V. Pella

NOTE PE CAPITOLE
BIBLIOGRAFIE GENERALA