»  Home   »  Contact  »  Favorite


In categoriile:
Medalii - Moldova [1772-1859]
Medalii - Alexandru Ioan Cuza [1859-1866]
Medalii - Carol I [1866-1914]
Jassy ... Jasi ... Iasi
Jetoane
Medalii & Plachete
Ilustrate & CP
Fotografii de epoca
Medicina in Numis
Regina Maria & Crucea Rosie
Medalii & Plachete
Societati de Caritate
Jetoane
Medalii straine acordate medicilor romani
Ordine & Decoratii
Insigne
Fotografii & Documente
Carnete de Crucea Rosie
SNR - sectiunea IASI
Trecut, Prezent si Viitor
Membri
Realizari Medalistice
Persoane de Contact
Pagini personale
Banderole de Trabucuri
Carti de Vizita
Antiques & Arta
Medalii si Plachete dedicate Pompierilor
Evenimente
2007 - 24 Ianuarie - IASI
2005 - 3 Decembrie - IASI
2005 - 12 Octombrie - Botosani
2007 - 19 Mai - Cluj Napoca
2007 - Noiembrie - Barlad
2011 - 12 noiembrie - IASI
Bibliofil
Monografii & Cataloage
Articole publicate
Med Fila Collection
Societatea Romana de Cruce Rosie
Societati de Caritate
Stampile Speciale
Carti Postale Publicitare
Vigniete

Textul:    

2006 - Centenarul Psihiatriei Iesene

CENTENARUL PSIHIATRIEI IEȘENE
SOCOLA – PRIMUL SPITAL MODERN
DE PSIHIATRIE DIN ROMÂNIA
- reflexii medalistice -

dr. Adrian Popovici & dr. Claudia-Alina Popovici

Necesitatea acordării unei asistențe medicale specializate pacienților cu patologie psihiatrică s-a concretizat abia în 1894, când Parlamentul României adoptă Legea privind protecția alienaților. Discuțiile cu privire la construirea unei clinici moderne de neuro-psihiatrie la Iași au survenit ca urmare a creșterii numărului de pacienți, Ospiciul de la Golia devenind insuficient. Astfel în 1895 se formează o comisie alcătuită din reprezentanți ai Ministerului de Interne, ai Epitropiei Sfântul Spiridon și ai Facultății de Medicină din Iași pentru a evalua necesitatea unei astfel de investiții și pentru a examina amplasamentele propuse pentru noul edificiu. Decizia finală a fost luată la 8 martie 1896, când printr-o hotărâre definitivă a Ministerului de Interne se fixează data începerii construcției, primăvara anului 1897, și locația - terenul din zona Bucium, în imediata apropiere a Mănăstirii Socola, ctitorie a voievodului Alexandru Lăpușneanu.

Costrucția, conform proiectului executat de arhitecții Săvulescu și Arnold, este finalizată în 1898, fiind adoptat un sistem modern de tip pavilionar. Datorită lipsei de fonduri, dar și a indiferenței forurilor tutelare, deschiderea oficială va avea loc la data de 12 octombrie 1905.
La realizarea proiectului noului edificiu sanitar a avut o importantă contribuție doctorul Alexandru Brăescu (1860-1917), profesor suplinitor al Facultății de Medicină din Iași, despre activitatea căruia profesorul C.D. Zeletin afirma: “Între anii 1893-1894, 1896 și 1900 face călătorii de studii în stăinătate, efectuând cercetări științifice și vizitând numeroase așezăminte de asistență psihiatrică din Scoția, Anglia, Franța, Germania, Belgia, Elveția și Austria. Cercetează catagrafiile azilurilor, urmărește cu interes științific evoluția alienaților în mănăstiri, în aziluri, în familii și chiar cazuri de nebuni vagabonzi. Îl preocupă, în egală măsură, problemele organizatorice ale așezămintelor de asistență mentală. Rezultatul acestor investigații se va concretiza în studiul monografic Asistența alienaților în Scoția.”
Pentru a grăbi inagurarea spitalului, profesorul Alexandru Obregia (1860-1937), directorul general al Serviciului Sanitar din cadrul Ministerului de Interne, se deplasează la Iași, unde întreprinde diverse măsuri organizatorice, precum dotarea spitalului cu echipamentele necesare funcționării, și numește pe doctorul Alexandru Brăescu în funcția de director al așezamântului.
Din aceleași considerente, la inițiativa profesorului Alexandru Obregia, la un an după inaugurarea Spitalului Socola din Iași, în 1906 începe construirea Spitalului Central de Neuropsihiatrie din București.

Din 1905 și până la sfârșitul vieții doctorul Alexandru Brăescu va fi director și medic primar al Spitalului de Psihiatrie Socola, cu intense preocupări atât în asigurarea unei bune funcționări a spitatului cât și a bazei științifice necesară pregătirii studenților și tinerilor medici, donând spitalului biblioteca sa ce conținea valoroase tratate științifice.
Din păcate singura reprezentare de tip medalistic care amintește de personalitatea profesorului Alexandru Brăescu este placa inaugurală a Azilului Socola, placă ce marchează momentul și ctitorul edificiului.

În perioada 1917-1932, la conducerea Spitalului Socola va fi numit profesorul Constantin I. Parhon (1874-1969), ilustră personalitate a medicinii românești. În acestă prolifică perioadă petrecută la Iași începe publicarea tratatului său de endocrinologie. Într-o primă etapă el a reușit să transforme spitalul dintr-un ospiciu într-o unitate medicală organizată pe baza unei concepții biologice a bolilor mintale având o etiopatogenie posibil de investigat la nivel biochimic și metabolic, în interrelație cu restul organismului.

În 1919, sub directa îndrumare a profesorului Parhon, se pun bazele Societății Române de Neurologie și Psihiatrie, dar și a primei publicații a „Școlii de la Socola” – Bulletins et Memoires de la Societe de Neurologie, Psihiatrie et Psychologie de Iassy.
În 1933 profesorul Parhon părăsește definitiv Iașul pentru a înființa, un an mai târziu, în cadrul Universității de Medicină din București prima Catedră de Endocrinologie din lume.
Marelui savant i-au fost dedicate două medalii. Prima, realizată de către elevii și colaboratorii săi, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 75 de ani, dar și a 50 de ani de activitate științifică. Medalia este din bronz, cu diametrul de 60 mm., pe avers fiind reprezentat bustul profesorului văzut din profil spre dreapta, cu inscripția circulară: „ACADEMICIAN PROFESOR DR. C.I. PARHON 1949”; iar pe revers dedicația pe opt rânduri: “TOVARĂȘULUI / ȘI / MAESTRULUI NOSTRU / ÎNTEMEIETORUL ENDO- / CRINOLOGIEI ROMÂNEȘTI / OMAGIUL ELEVILOR SĂI / LA 50 ANI DE ACTIVI- / TATE ȘTIINȚIFICĂ”.

A doua medalie aniversează centenarul nașterii marelui savant. Piesa este din tombac, cu diametrul de 70 mm., pe avers, în ușor profil spre stânga, bustul profesorului și inscripția circulară: „PROFESORUL C.I. PARHON 1874 – 1969”; pe revers, central deasupra unei cununi de lauri inscripția pe patru rânduri: „1874 – 1969 / FONDATORUL / ENDOCRINOLOGIEI / ROMÂNEȘTI”, iar pe margine, circular, legenda: „CENTENARUL C.I. PARHON • OMAGIUL ELEVILOR ȘI COLABORATORILOR •”.

Prima piesă cu caracter numismatic dedicată Spitalului Socola este insigna jubileului de 50 ani. Fabricată din bronz emailat, de aproximativ 25 x 21 mm., reprezintă: pe o bandă ovală cu email roșu, dispusă vertical, este așezată transversal în partea de jos o carte deschisă, emailată în alb, cu anii “1905 / 1955”. Pe banda ovală este legenda “SPITALUL DE NEUROPSIHIATRIE SOCOLA IAȘI”. În partea de jos a insignei este reprezentat un ornament alcătuit din frunze de stejar prinse jos cu panglică roșie. În mijloc, deasupra cărții, este cupă cu șarpe încolăcit având, de o parte și de alta, inscripția “50 ANI DE / ACTIVITATE”.

În anul 1980, la împlinirea a 75 de ani de activitate, s-au realizat două medalii, una din bronz cu diametrul de 50 mm., și una de aluminiu cu diametrul de 60 mm. Cele două medalii sunt asemănătoare. Pe avers au cap de vultur în profil spre dreapta având de o parte și de alta anii 1905 / 1980 și inscripția “SOCOLA” sau “SOCOLA IAȘI” iar pe revers inscripția circulară “SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA IAȘI”, iar dedesubt, orizontal pe două rânduri “a-LXXV-a / ANIVERSARE”. Prezența capului de vultur pe aversul medaliei nu ține de simbolistica medicală, ci ilustrează cuvântul slavon “SOCOL” care în traducere înseamnă vultur și, prin extensie, numește un loc dominat de vegetație în care trăiesc vulturi și care este prielnic pentru nevoia oamenilor de liniște, după cum aprecia domnul profesor A. Cumpătescu .

Cu ocazia jubileului de 80 de ani, în 1985, se realizează o plachetă precum și o nouă medalie. Placheta din bronz, realizată prin electroeroziune, cu dimensiunile de 83,0 x 85,0 mm., are în zona centrală un medalion cu imaginea pavilionului principal, pavilion ce poartă numele doctorului Alexandru Brăescu, încadrat de inscripția “SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE”, sus, “SOCOLA IAȘI”, jos, și anii “1905 / 1985”, lateral, de o parte și de alta.
Medalia are pe avers inscripția circulară “SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA IAȘI”, continuată în mijloc pe două rânduri deasupra unui motiv floral “A LXXX-A ANIVERSARE”. Pe revers în zona centrală este cupă cu șarpe încolăcit, flancată de două frunze și având deasupra inscripția “SOCOLA”, continuată de o parte și de alta cu anii 1905 și 1985.

Urmând frumoasa tradiție de a marca fiecare eveniment din viața Spitalului Socola prin baterea unor piese cu caracter medalistic, cu ocazia centenarului a fost realizată o piesă inedită, cu totul deosebită de precedentele, realizată în cadrul programului de ergoterapie chiar de către unul dintre pacienți. Piesa este sculptată în lemn, având forma unui medalion cu diametrul de 177 mm. În centru este reprezentat vulturul, iar circular inscripția “1905 – 2005 / SOCOLA IASI”.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

1. Botezatu Nicolae, Personalități medicale din Țara de Jos a Moldovei, Ed. Sfera, Bârlad, 2005
2. Cumpătescu Andone, Personalități ale Iașului în imagini medalistice, Ed. Junimea, Iași, 2002
3. Cumpătescu Andone, O istorie a Iașului în imagini medalistice, Ed. Timpul, Iași, 2005
4. Târcoveanu E., Chiriac I., Lițu M., Epure O., “Epitropia Sfântul Spiridon” Iași. De la origini la glorie, desființare și noi începuturi, Vol. I, Ed. Danaster, Iași, 2000
5. Târcoveanu E., Lițu M., Epure O., “Epitropia Sfântul Spiridon” Iași. De la origini la glorie, desființare și noi începuturi, Vol. II, Ed. Scripta Manent, Iași, 2004
6. Târcoveanu E., Romanescu C., Lițu M., Ctitorii Prestigiului, Ed. “Gr.T. Popa” - UMF Iași, 2004.

Articol publicat in:

Revista "Pagini Medicale Barladene" nr. 98 - 99, 2006.
Revista "Colectionarul Roman" nr. 2, 2006.