Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/doctorc/public_html/_common/functions_cms.php on line 544
Doctor Coins
 
»  Home   »  Contact  »  Favorite


In categoriile:
Medalii - Moldova [1772-1859]
Medalii - Alexandru Ioan Cuza [1859-1866]
Medalii - Carol I [1866-1914]
Jassy ... Jasi ... Iasi
Jetoane
Medalii & Plachete
Ilustrate & CP
Fotografii de epoca
Medicina in Numis
Regina Maria & Crucea Rosie
Medalii & Plachete
Societati de Caritate
Jetoane
Medalii straine acordate medicilor romani
Ordine & Decoratii
Insigne
Fotografii & Documente
Carnete de Crucea Rosie
SNR - sectiunea IASI
Trecut, Prezent si Viitor
Membri
Realizari Medalistice
Persoane de Contact
Pagini personale
Banderole de Trabucuri
Carti de Vizita
Antiques & Arta
Medalii si Plachete dedicate Pompierilor
Evenimente
2007 - 24 Ianuarie - IASI
2005 - 3 Decembrie - IASI
2005 - 12 Octombrie - Botosani
2007 - 19 Mai - Cluj Napoca
2007 - Noiembrie - Barlad
2011 - 12 noiembrie - IASI
Bibliofil
Monografii & Cataloage
Articole publicate
Med Fila Collection
Societatea Romana de Cruce Rosie
Societati de Caritate
Stampile Speciale
Carti Postale Publicitare
Vigniete

Textul:    

O ISTORIE A MONEDELOR SADAGURA

„O ISTORIE A MONEDELOR SADAGURA”, VLAD MARIO HOMUTESCU / ADRIAN HOMUTESCUEDITURA, ȘTEF IAȘI, 2011

Apariția unei cărți de numismatică este un eveniment cultural care nu poate genera decât bucurie și satisfacții atât în rândul celor care cochetează cu domeniul, cum este cazul numismaților amatori, cât și în marele public. Din cele spuse nu trebuie să se înțeleagă că lucrarea O istorie a monedelor Sadagura nu se adresează și specialiștilor domeniului numismatic.
În legătură cu specialiștii din numismatică îmi voi permite o scurtă divagație. Aceștia nu se formează printr-o școală anume, ci se autoselectează dintre pasionații pentru colecționat și dintre cei care într-un fel sau altul au intrat în contact cu materialul numismatic din colecțiile muzeale și s-au consacrat studiului monedelor
Încă de la înființare în Societatea Numismatică Română nu s-a făcut, cum de altfel nu se face nici acum distincție tranșantă dintre specialiști și amatori. Numismat ori ești, ori nu ești, fie prin pasiunea colecționatului, fie prin pasiunea studiului. Este adevărat că, așa cum spune numismatul ieșean Iulian Lipovanu, „pentru multi, colectionatul se rezuma doar la a aduna fizic o mână de monede” dar și că „sunt colegi care duc pasiunea mai departe, efectuând studiu asupra obiectelor colectibile și îl materializeaza sub diverse forme (carti, site-uri, bloguri, etc)”.
Este adevărat că pentru specializare într-un domeniu ca numismatica îți trebuie un nivel de cultură generală (umanistă sau istorică), ceea ce nu înseamnă că acest nivel nu se poate atinge și ca autodidact, dacă ai înclinație pentru studiu, îți place istoria și ai pasiune pentru numismatică.
Este tot atât de adevărat că profesorul de istorie la origine, academicianul de mai târziu și președinte de excepție al Societății Numismatice Române, Constantin Moisil a avut o mare contribuție la înființarea în perioada interbelică a Școalii Superioare de Arhivistică și Paleografie care însă nu „fabrica” nici specialiști în arhivistică și nici în numismațică. Acolo, după cum ne informează un material de pe Internet, „În afară de paleografii se mai studiau următoarele discipline: arhivistica, istoria românilor, sigilografie, heraldică, diplomatică, instituții și drept românesc, miniaturistica, cronologia, genealogia și numismatica, bibliologia, expertiza grafică, ultimele două devenind ulterior chiar secții separate”. Cunoștințele acumulate de elevii aceastei școli din domeniul științei și artei heraldice, și din alte discipline auxiliare ale istoriei precum numismatica și sigilografia, au condus și la formarea unor cercetători numismați. Cei ce au acordat atenție deosebită unor astfel de discipline, au făcut-o din pasiune și opțiunea i-a obligat pentru a se forma, a se specializa, la studiul de profunzime în domeniu și de intensitate constantă și permanentă..
În medalistică, oameni ce au avut la îndemână adevărate comori medalistice, în ultimul timp au realizat studii de medalistică pe calea deschisă în domeniu de Corneliu Secășeanu, mai apoi de George Buzdugan și Gheorghe Niculiță.
Înainte să ne referim la conținutul cărții O istorie a monedelor Sadagura credem că trebuie să ne referim la titlul acesteia cât și la autori.
Deci, de ce O istorie a monedelor Sadagura și nu Istoria monedelor Sadagura. Cartea propune un punct de vedere care lasă problema deschisă, o anume abordare, prima de fapt, într-o lucrare de tip monografic a banilor fabricați pe moșia baronului Gartemberg Sadogurski. Se urmărește argumentarea documentară a câtorva probleme legate de scopul realizării banilor respectivi, sursa materiei prime și calitatea produsului finit, sistemul ponderal, cantitatea emisă în valută rusească dar și în puduri sau număr de exemplare, cât și soarta acestora după retragerea rușilor din Moldova și Țara Românească. Toate acestea prin apel la surse bibliografice traduse și valorificare în rezumat pentru prima dată în România. Cartea se fundamentează, așa cum se poate observa și cum ne-au mărturisit autorii, pe valorificarea și detalierea unui mai vechi material din vasta lucrare monografică bilingvă publicată pe Internet, Monede Românești (Romanian Coins).
Cine sunt Vlad Mario Homutescu și Adrian Homutescu? Neîndoielnic, vom răspunde că sunt fiii conferențiarului universitar de la Facultatea de Mecanică, Conrad Adrian Homutescu, care a învățat limba rusă din nevoi profesionale (știut fiind faptul că mai toată literatura tehnică de valoare a fost tradusă într-o anumită perioadă din această limbă). Cunoștințele de limbă rusă ale profesorului Homutescu au fost valorificate și în lucrarea în discuție. De altfel cartea îi este dedicată, cu dragoste.
Mario Homutescu s-a născut la Iași în 1969. Este absolvent al Liceului Internat „C Negrzzi” și apoi al Facultății de Mecanică, specialitatea Cazane și Turbine. Din 1993 este cadru didactic la Facultatea de Mecanică, acum șef de lucrări. Din 2004 este doctor în inginerie mecanică, domeniul mai puțin cunoscut al motoarelor Stirling, autor de manuale universitare, articole științifice, publicate în țară și în străinătate
Adrian Homutescu s-a născut la Iași în 1977. Este absolvent al Facultății de Mecanică din 2001, cu masterat în ingineria căldurii, în 2002. Din 2009, este doctor în inginerie mecanică, domeniul mai puțin cunoscut al pompelor de căldură Veuillemier. De la absolvire, în 2002, a fost inginer proiectant la mai multe companii multinaționale (Amado, Assystem, Siemens VDO, Continental). În prezent este sef de echipa de proiectare în industria auto.
Extraprofesional frații Homutescu sunt autori, «din 2002, ai site-ului Romanian Coins/ Monede Romanesti, monografie bilingvă despre numismatica românească, de nouă ani încoace, cea mai importantă sursa de informații în domeniu din întreaga lume. Site-ul este în întregime original și susținut pe cheltuială proprie. Cuprinde imagini (proprii sau cu copyright) și articole despre sute de monede emise în epoca moderna de România și de Republica Moldova (secția de vârf), dar și piese medievale și antice». La cinci ani de existență acest site excelent a fost vizitat mai mult decât onorabil : „a livrat în anul V RC (adică, anul al cincilea de la fondarea site-ului Romanian Coins/Monede Românești) cam cât în ceilalți patru ani la un loc. În cinci ani a depășit un million de pagini vizitate”. De altfel cartea în dscuție „este născută ca o derivare și îmbogățire a unui vechi articol de pe acest site”.
Pe lîngă numismatică și filatelie frații Homutescu au ca pasiuni istoria, fotografia, entomologia, ingineria mecanică (Mario) și inventica (Adrian).
O altă mare realizare a lor este și lucrarea de tip monografic Iași, cetate de scaun, realizată la evenimentul Iași 600. „A apărut sub egida Romanian Coins, ca o colectie originala on-line de imagini din Iasi si judet... cea mai consistentă din cele care există pe net până în ziua de azi...” Din păcate, cum mărtirisesc autorii, o colaborare cu Primaria Iași nu a fost posibilă
Iași, cetate de scaun este rodul creației unor oameni cu dragoste de vechea cetate de scaun a Moldovei, ce pun suflet în ceea ce fac, au talent, pricepere în descoperirea frumosului și instructivului din realitatea înconjurătoare.
Ce mai contează că o fac pe banii proprii. Plătesc tribut pentru înaltul nivelul cultural pe care l-au atins în ani și ani de studiu, pasiunii și dorinței de a lăsa ceva de valoare pentru cei care ne urmează.
Revenind la cartea O istorie a monedelor Sadagura, dacă înțeleg eu bine, întâplător sau nu, pentru lansare s-a ales o oră și dată memorabilă, ora 11 din luna a XI-a, a anului 2011. Nu sunt specialist în numerologie așa că nu voi specula în legătură cu semnificația de maestru a cifrelor 11 și 22. Îi las pe cititori să o facă.
De pe poziția mea de amator în domeniul științei numismatice îmi voi spijini prezentarea lucrării domnilor Vlad Mario Homutescu și Adrian Homutescu pe două aprecieri ale unui specialist de necontestat al domeniului, doctorul în numismatică, profesor universitar asociat al UAIC, Virgil Mihăilescu Bârliba, făcute în anul 2002 la adresa unei cărți de medalistică. După părerea mea acestea se potrivesc perfect în judecarea cărții de față:
„De multe ori am afirmat că o cultură poate fi comparată cu o construcție
piramidală și că în măsura în care zidirea respectivă are o bază mai solidă și
mai extinsă, cu atât mai mult ea are și posibilitatea să-și înalțe mai sus piscurile.
Dacă pe de-o parte, nu știm unde timpul - etern și imparțial judecător - va plasa
cartea de față în ansamblul edificiului, suntem convinși, pe de alta, că ea va
rămâne încastrată în el”.
Cartea O istorie a monedelor Sadagura aprofundează studiul monedelor propriu-zise și ca să fim mai la obiect vom evidenția, fără pretenția că ideile ne aparțin integral sau că epuizează valențele deosebite ale cărții.
Lucrarea prezintă o descriere clară a probelor și novodelelor Sadagura (în literatura disponibilă novodelul de cinci copeici este prezentat destul de des ca fiind piesa originală, de exemplu)
Pentru lucrare au fost cercetate mai toate sursele de informare publicate în limba rusă (literatura numismatică rusă este extrem de diversă și de bogată, dar este mai greu accesibilă cititorului vest și central-european, din cauza barierei lingvistice); au rezultat informații noi și mai multe precizări interesante.
Cartea se fundamentează pe o nouă traducere, redată în rezumat a documentelor legate de monedele Sadagura prezentate de marele duce Gheorghi Nicolaevici, marele numismat rus, în cărtile sale dedicate monedelor țarilor Rusiei (Se vorbește de o traducere nepublicată din perioada interbelică. Din păcate prezumtiva traducere, deși menționată că ar exista, a rămas inaccesibila, după mărturisirea autorilor)
În urma noii traduceri au fost corectate câteva erori și «mituri» despre aceste monede (credința că s-ar fi batut trei milioane de ruble de astfel de monede, și că s-ar fi folosit tunuri aduse de la Brașov, de exemplu), și au fost obținute cîteva concluzii noi.
Autorii propun, pe baza documentelor, o nouă aproximație pentru valoarea totală a monedelor bătute la Sadagura.
Veți observa neîndoielnic faptul că au fost adunate la un loc date biografice ale principalelor personalități implicate în apariția acestor monede. Încep cu Peter Nicolaus von Gartemberg, cunoscut autorului acestor rânduri mai mult ca baronul Gartemberg Sdogurschi, venerabil al unei loji masonice din Iași și realizator, în monetăria proprie, al primelor medalii românești propriu-zise. Continuă cu mareșalul Rumeanțev, supranumit Zadunaiski, cu împărăteasa Ecaterina a II-a, cu Rimski-Korsakov și ale două personaje, care prin origine ar putea explica legenda bilingvă (latină și italiană) de pe una dintre medaliile masonice bătute la Sadagura.
Cartea, o plăcută realizare grafică, este ilustrată cu fotografii ale principalelor piese Sadagura, precum și cu alte piese numismatice ce au legatură cu subiectul, personalitați și cetăți din care s-au folosit tunuri. Aici se cuvine o precizare în legătură cu faptul că autorii precizează nu numai sursa unor imagini dar și acordul pentru folosirea acestora.
În conclzie subscriem la afirmația numismatului bucureștean Dorel Bălăiță că lucrarea autorilor Vlad Mario Homutescu si Adrian Homutescu O istorie a monedelor Sadagura este o carte eveniment. Adaug eu că atât prin veleitățile etalate mai sus, dar și prin bilingvismul ediției (româno-englez, cum este de altfel și site-ul Monede Românești (Romanian Coins), cartea rămâne o lucrare monografică de bază a numismaticii românești și nu numai, iar autorii, ca să ne exprimăm în maniera docorului în numismatică Virgil Mihăilescu-Bârliba, „au adâncit studiul monedei până la acel nivel în care granița dintre specialistul profesionist și pasionatul amator nu mai poate fi recunoscută. Cu alte cuvinte au adăugat competența tenacității colecționarului”.
Prof. Andone Cumpătescu
Membru al Societățíi Numismatice Române